LẠI THÊM 3 THỢ LẶN BỊ TAI BIẾN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP Ô XY CAO ÁP

LẠI THÊM 3 THỢ LẶN BỊ TAI BIẾN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP Ô XY CAO ÁP                                                                       […]

TAI BIẾN LẶN BIỂN – NGUYÊN NHÂN, YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO NGƯ DÂN VÀ THỢ LẶN

TAI BIẾN LẶN BIỂN – NGUYÊN NHÂN, YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO NGƯ DÂN VÀ THỢ LẶN                                                                   […]

Oxy cao áp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân nữ bị nhồi máu não

Một bệnh nhân nữ, 42 tuổi, vào viện ngày 25/2/2018. Trước vào viện khoảng 1 ngày, bệnh nhân xuất hiện đau đầu nhiều, tăng dần, kèm theo nói ngọng, sau đó nói lú lẫn, nói những câu vô nghĩa, yếu nửa người trái. Bệnh nhân vào viện Y học biển được chụp phim cắt lớp […]